Begrebet her er langt fra nyt, og det er anvendelsen af varmt vand til bekæmpelsen af uønsket bevoksning heller ikke. Faktisk stammer metoden helt tilbage til før 1900-tallet, der dog med manglede teknologisk udvikling ej kunne skalere metoden til industriel brug. 

Varmebehandling af ukrudt sker ved, at varmen overføres til ukrudtet. I og med vand er et naturprodukt og særligt god til energilagring samt overførsel heraf, er det derfor naturligt at anvende varmtvandsmetoden, idet forskere har dokumenteret denne behandlingsmetode som den sikreste, meste skånsomme og løsningen, der giver de bedste resultater på kort og langt sigt.

Sammen med Lading Maskinforretning er vi i RALA TECH specialister inden for rådgivning og fremstilling af behandlingsprodukter. For at tage del i den grønne omstilling har vi udviklet Heat Tech metoden, som er behandling af ukrudt med varmt vand. Med Heat Tech metoden anvendes varmt vand med konstant temperatur på 96-99 grader celsius. En metode der viser sig mere effektiv end behandling med både damp og varm luft på både kort og langt sigt. 

Hvorfor vælge Heat Tech metoden?

Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt effekten ved brug af forskellige former for behandling mod uønsket vækst. Figuren illustrerer forskellige behandlingstypers effekt mod uønsket bevoksning. Med både færrest behandlinger og bedste vedvarende effekt er varmt vand. 17 kommuner som Odense, København og Greve har allerede forbudt brugen af sprøjtemidler og flammebehandling af ukrudt, hvor regeringen arbejder på et landsdækkende forbud for private såvel som offentlige arealer.

Ukrudtsbekæmpelse med varmtvand
Varmt vands højtryksanlæg til ukrudtsbekæmpelse på batteri strøm mobil2
Rala tech Ukrudtsbekæmper på batteri i trailer
Rala Tech Ukrudtsbekæmper på batteri
Varmt vands højtryksanlæg til ukrudtsbekæmpelse på batteri strøm mobil weed devil lanse
Varmt vands højtryksanlæg til ukrudtsbekæmpelse på batteri strøm mobil4

Udviklet i samarbejde med Lading Maskinforretning

Varmtvandsmaskinerne til ukrudtsbekæmpelse spænder fra kompakte stationære løsninger op til mobile ukrudtsbekæmpere med tank til egen vandforsyning, så anlægget ikke begrænser dig i dit arbejde. Alle maskiner til ukrudtsbekæmpelse leveres med digital temperaturstyring, samt justerbar vandmængde så ukrudtsbehandlingen sker så effektivt som muligt.
Anlæggene er udviklet i tæt samarbejde med Lading Maskinforretning der ligeledes står for salget af disse

Spar tid og ressourcer

I modsætning til andre ikke-kemiske metoder, såsom afbrænding, varm luft eller damp, er ukrudtsbekæmpelse med varmt vand beviseligt langt mere omkostningseffektiv, da der spares både penge på driften og en kapacitetsmæssig besparelse på tiden, idet metoden kræver færre behandlinger for samme resultat.

før og efter billede af ukrudtsbekæmpelse med varmt vand fra Rala Tech

Miljøvenligt på flere niveauer

Med fokus på den grønne omstilling har vi udviklet en ukrudtsbekæmper på batteri, så du med god samvittighed kan bekæmpe ukrudt indenfor såvel som udenfor byzonerne. Anlægget anvender nemlig kun varmt rent vand til behandlingerne og kan nemt transporteres på små køretøjer til de områder, der ønskes behandlet. 

2 i 1 løsning

Selvom ukrudtsbekæmpelse med varmt vand sker ved lavt tryk, bygger vi også modeller, der kan håndtere højtryksopgaver som; algebehandling, fliserens, graffitirens, facaderens såvel som ukrudtsbekæmpe med samme effekt som maskiner, der udelukkende kan ukrudtsbekæmpe. 

Mobilt højtryksanlæg med buffertak hotbox højtrykslange 1000L benzin og kemi dunke honda interpump
Lading maskinforretning logo