Hvad er Ukrudtsbekæmpelse med Heat Tech? 

Det at bekæmpe ukrudt med varmt vand er langt fra nyt. Varmt vand som ukrudtsmiddel stammer helt tilbage til før 1900-tallet, hvor den teknologiske udvikling i de senere år har revolutionerede varmt vand som ukrudtsmiddel.  

Varmebehandling af ukrudt sker ved, at varmen overføres til ukrudtet. I og med vand er et naturprodukt og særligt god til energilagring samt overførsel heraf, er det derfor naturligt at anvende varmtvandsmetoden.

Forskere fra bl.a. Københavns Universitet har dokumenteret denne behandlingsmetode mod ukrudt som værende den sikreste og mest skånsom løsningen, der giver de bedste resultater på kort og langt sigt.

Sammen med Lading Maskinforretning er vi i RALA TECH specialister inden for rådgivning og fremstilling af behandlingsprodukter til miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse. 

For at tage del i den grønne omstilling har vi udviklet Heat Tech metoden, som er behandling af ukrudt med varmt vand. Med Heat Tech metoden anvendes varmt vand med konstant temperatur på 96-99 grader celsius. En metode der viser sig mere effektiv end behandling med både damp og varm luft på både kort og langt sigt. 

Hvorfor vælge Heat Tech metoden?

Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt effekten ved brug af forskellige former for behandling mod uønsket vækst. Figuren illustrerer forskellige behandlingstypers effekt mod uønsket bevoksning. Med både færrest behandlinger og bedste vedvarende effekt er varmt vand.

I hele Danmark er der på nuværende tidspunkt 17 kommuner som Odense, København og Greve, hvor det allerede er forbudt at benytte sprøjtemidler og flammebehandling af ukrudt.

Hvor der er fremtiden arbejdes politisk på et landsdækkende forbud af brugen af sprøjtemidler både på private og offentlige arealer.

Ukrudtsbekæmpelse med varmtvand
Varmt vands højtryksanlæg til ukrudtsbekæmpelse på batteri strøm mobil2
Rala tech Ukrudtsbekæmper på batteri i trailer
Rala Tech Ukrudtsbekæmper på batteri
Varmt vands højtryksanlæg til ukrudtsbekæmpelse på batteri strøm mobil weed devil lanse
Varmt vands højtryksanlæg til ukrudtsbekæmpelse på batteri strøm mobil4

Udviklet i samarbejde med Lading Maskinforretning

Varmtvandsmaskinerne til ukrudtsbekæmpelse spænder fra kompakte stationære løsninger op til mobile ukrudtsbekæmpelses maskiner med tank til egen vandforsyning, så anlægget ikke begrænser dig i dit arbejde.

Alle maskiner til ukrudtsbekæmpelse leveres med digital temperaturstyring, samt justerbar vandmængde så ukrudtsbehandlingen sker så effektivt som muligt.


Anlæggene er udviklet og gennemtestet i tæt samarbejde med Lading Maskinforretning med et ønske om at udvikle et langtidsholdbart og miljøvenligt alternativ til ukrudtsbekæmpelse.

Alt salg af disse anlæg forgår igennem Lading Maskinforretning. 

Spar tid og ressourcer

I modsætning til andre ikke-kemiske metoder, såsom afbrænding, varm luft eller damp, er ukrudtsbekæmpelse med varmt vand beviseligt langt mere omkostningseffektiv og miljøvenlig.

Driftsomkostningerne forsænkes væsentligt, da maskinen er udviklet af kvalitetsmaterialer, således lange arbejdsdage i krævende miljøer kan forgå uden mere besvær og reparationer. 

Yderligere er den væsentlige kapacitetsmæssig besparelse værd at fremhæve, da der kræves færre behandlinger for samme resultat.

før og efter billede af ukrudtsbekæmpelse med varmt vand fra Rala Tech

Miljøvenligt på flere niveauer

I de seneste par år har vi højere grad fokuseret på at udvikle og producere miljøvenlige produkter. Dermed er disse ukrudtsbekæmpelses maskiner 100% batteridrevne.

Dermed kan din virksomhed eller offentlige institution med god samvittighed bekæmpe ukrudt indenfor såvel som udenfor byzonerne.

Dertil er anlæggene udviklet til at være mobile, således disse kan transporteres rundt i snævre og ydre områder. 

2 i 1 løsning

Vi bygger som udgangspunkt ukrudtsbekæmpelses maskinerne med varmt vand ved lavt tryk.

Derudover bygger vi også modeller, der kan håndtere højtryksopgaver som; algebehandling, fliserens, graffitirens og facade rens.

Disse maskiner udfører opgaven med samme effekt, som ved ukrudtsbekæmpelse. 

Kontakt Lading Maskinforretning for mere information. 

 

Mobilt højtryksanlæg med buffertak hotbox højtrykslange 1000L benzin og kemi dunke honda interpump
Lading maskinforretning logo